1. Thành phố Vũng Tàu

STT Địa Chỉ(Số Nhà, Đường, Phố) Tên Nhà Thuốc Điện thoại
1 78A Lý Thường Kiệt Minh 0906065283
2 28 Đội Cấn Thanh Đức Phát 1 0906065283
3 179 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Hồng Châu 0906065283
4 189 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Hồng Phúc 0906065283
5 79 Ba Cu Hiển Vinh 0906065283
6 80 Tú Xương Nhà Thuốc Ngọc Trâm 0906065283
7 297 Nguyễn An Ninh Lộc Tiên 0906065283
8 227 Lê Lợi Cúc Bến Đình 0906065283
9 62 Nguyễn Tri Phương Đình Khoa 0906065283
10 114 Nguyễn Tri Phương Phương Lan 0906065283
11 170 Phạm Hồng Thái Nhà Thuốc Nhật Lâm 0906065283
12 473 Trương Công Định Na No 0906065283
13 418 Trương Công Định Kim Cúc 0906065283
14 434 Trương Công Định Hữu Trí 0906065283
15 45 Bình Giã Quỳnh Như 0906065283
16 254 Bình Giã Long Tâm 0906065283
17 269 Bình Giã Tuấn Nguyễn 0906065283
18 21D10 Lương Thế Vinh Thanh Đức Phát 0906065283
19 72 Lưu Chí Hiếu Hoàng Tuyết 0906065283
20 D13/6 TT đô thị Chí Linh Phước Tâm 0906065283
21 116 Đô Lương Minh Khang 0906065283
22 862 đường 30/4 Như Thủy 0906065283
23 888/3 đường 30/4 Ánh Dương 0906065283
24 1002 đường 30/4 Na No 3 0906065283
25 1019 đường 30/4 Tường Vy 0906065283
26 1179 đường 30/4 Nhà Thuốc Tú Quyên 0906065283
27 1362 đường 30/4 Lê Hoàn 0906065283
28 1402 đường 30/4 Mai Anh 0906065283
29 1216/31 đường 30/4 Nhà Thuốc Thúy Ngọc 0906065283
30 40A2 Phước Thắng Nhà Thuốc Hằng 0906065283
31 1001/20 Bình Giã Nhân Hậu 0906065283
32 86 Nơ Trang Long Thùy Trang 0906065283
33 458 đường 30/4 Nhà Thuốc Châu Thành 0906065283
34 62 Lê Quang Định Rạng Đông 0906065283
35 15 Trần Anh Tông Tiến Đạt 0906065283
36 5 Nguyễn Hữu Cảnh Nhà Thuốc Phương Mai 0906065283
37 113 Nguyễn Hữu Cảnh Đức Dũng 0906065283
38 113 Nguyễn Hữu Cảnh Nhà Thuốc Đức Dũng 0906065283
39 174/23 Nguyễn Thiện Thuật Nhà Thuốc Kim Hồng 0906065283
40 117A Tiền Cảng Nhà thuốc Đức Quang 0906065283
41 72 Nguyễn Bỉnh Khiêm Minh Chánh 0906065283
42 58 Nơ Trang Long Duy Anh 0906065283
43 330 Bình Giã Nhà thuốc Vân Anh 0906065283