Điểm bán Hàu biển OB tại Sơn Tây

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ QUẬN/ HUYỆN ĐIỆN THOẠI
1 Nt Quỳnh Nga Số E36, Khu Tái Định Cư Trung Hưng Sơn Tây 0985795026
2 Công Ty Tnhh Dược Phầm Trần Dũng Số 7/1 Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền Sơn Tây 0934658896
3 QT Nga Phú Hà Sơn Tây 02433618539